Yrkeshögskola, vad är det?

Yrkeshögskolan är kvalificerade yrkesutbildningar, utformade efter arbetslivets behov. Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och inom de områden där det behövs. Utbildningarna är avgiftsfria och studiemedelsberättigade.
Competensum bedriver Yrkeshögskoleutbildning.

Teori + Praktik = Jobb

De flesta utbildningarna innehåller praktik där du som studerande får möjlighet att omsätta dina kunskaper i praktiken. Det kallas för Lärande i arbete (LIA). Genom LIA:n får du arbetslivserfarenhet redan under studietiden, och kan ditt yrke ganska bra när du är färdig med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt.
Vill du läsa mer om vad yrkeshögskoleutbildning innebär. Se mer på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Yrkeshögskoleutbildning kännetecknas av:

• Yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
• Teori varvas med praktik - i utbildningarna ingår LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
• Avgiftsfria utbildningar som berättigar till studiemedel från CSN

Utbildningar som svarar mot arbetslivets behov

Yrkeshögskolans utbildningar svarar mot ett verkligt behov på arbetsmarknaden. Det innebär att innehåll och inriktning på utbildningarna varierar, och att nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom behovet på arbetsmarknaden förändras. För att säkerställa att utbildningarna motsvarar de krav som ställs i arbetslivet drivs alla utbildningar i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. De senare är aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna, till exempel genom att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.

Fem skäl att välja
Competensum yrkeshögskola


Engagemang och nytänkande
Genom engagemang och mod skapar vi energi att lära, utvecklas och nå din fulla potential. Vi utmanar för att utveckla önskad kompetens och uppnå förändring.

Hög kvalitet
Vi har lång erfarenhet av kompetensutveckling och yrkeshögskola. I nära samarbete med våra utbildare, som har lång yrkeserfarenhet från näringslivet, skapar vi utbildningar med dokumenterat hög kvalitet.

Det är roligt
Vi är okomplicerade och enkla. Vi är nära, du blir sedd och får det stöd du behöver för att lyckas. Vi får ofta höra att det är roligt att gå utbildningarna på Competensum.

Nära näringslivet
Näringslivet är med och bestämmer form och innehåll samt deltar i undervisningar genom föreläsningar, studiebesök m.m. Tillsammans med ett företag som du sökt upp får du redan under utbildningen använda din nya kunskap "skarpt" läge. Det är både inspirerande och fördjupar ditt lärande.

Nätverk
Genom Competensums nätverk skapar vi möjlighet till nya kontakter.