Lönekonsult 325p

Ansökan öppnar 1 mars.

Arbetslivet efterfrågar medarbetare som är specialiserade inom lön. Det sker en generationsväxling i branschen samtidigt som yrket blir allt mer komplext. Efter utbildningen har du som studerande kunskap i hela processen från det att en medarbetare blir anställd till avslutad anställning.

Din yrkesroll kan vara löneexpert på ett större företag, en kommun eller på ett outsourcingföretag som enbart arbetar med löne- och personalfrågor.
Utbildningen lämpar sig också väl för dig som vill arbeta med både lön och ekonomi.

Lönexpert

Utbildningens övergripande mål


Utbildningen ger kompetens i att självständigt arbeta med ekonomi- och personalfrågor med specialisering på lön. Efter utbildning ska den studerande ha kunskaper om; löneberäkning, arbetsrätt, försäkringar, pensioner, personalekonomi och IT.
Efter avslutad utbildning ska den studerande även ha kompetensen att självständigt arbeta och leda samt att utveckla och driva frågor inom området.

Beskrivning av utbildningen


Utbildningen fokuserar på löneadministration och arbetsrätt kombinerat med tolkning av kollektivavtal. Detta kompletteras med kurser i såväl grundläggande redovisning som IT och personalekonomi. Löneexpertens roll innebär att vara organisationens interna support för såväl medarbetare som för företagsledning.

Som studerande tränas du bland annat i presentationsteknik och stor vikt läggs vid servicetänkande och bemötande.

Utbildningen innehåller två kurser Lärande i arbete (LIA). Denna kurs innebär att du är ute på ett företag och praktiserar det du lärt dig i teorin. Under LIA 1 är du ute och praktiserar i 4 veckor och under LIA 2 praktiserar du i 8 veckor. Varje kurs har specifika mål och syften för att du ska få med dig så mycket och så bra erfarenhet som möjligt.

I utbildningen ingår även träning i Office-paketets olika program då dessa kunskaper är en nödvändighet i såväl löne- som ekonomiarbete.

I utbildningen Löneexpert ges en mycket bred och bra kompetens. Efteråt kan du arbeta inom både lön, ekonomi och personal. Competensum satsar på studenterna och har duktiga och meriterade föreläsare. Utbildningen är både rolig och kvalificerad. När jag kom ut på arbetsplatsen insåg jag fördelarna med den höga kompetens jag fått genom utbildningen."

Angelica Norlin, tidigare student, numera Lönespecialist PEAB Support.

Lönexpert

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg - Maximalt 60 poäng
Betyg i ämnen som Företagsekonomi, redovisning, beskattning, småföretagande eller motsvarande ger poäng för maximalt 3 kurser. Maximalt antal poäng avseende betyg är 60 poäng.

Enligt nya betygssystemet:
Betyget A = 20 poäng
Betyget B = 15 poäng
Betyget C = 10 poäng
Betyget D = 5 poäng
Betyget E = 1 poäng
 
Betyg MVG = 20 poäng
Betyg VG = 15 poäng
Betyg G = 10 poäng
 
Betyg 5 = 20 poäng
Betyg 4 = 15 poäng
Betyg 3 = 10 poäng


Särskilt prov - Maximalt 60 poäng
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande får även möjlighet att träffa utbildningsledaren eller den som företräder utbildningsledaren. Vid detta tillfälle genomförs ett test i företagsekonomi för att mäta den sökandes förkunskaper. Testet omfattar framförallt ekonomi, bokföring och löneadministration på gymnasienivå. Maximala poäng för särskilt prov är totalt 60 poäng.Malin Bondesson
Utbildningsledare Lönekonsult

073-323 42 48

malin.bondesson@competensum.se

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 325 YH-poäng

• Affärsengelska för löneexperter 15p
• Arbetsrätt & kollektivavtal 50p
• Ekonomi för lönekonsulter 30p
• Examensarbete 10p
• LIA 1 - Löneadministration 20p
• LIA 2 - Löneprocessens moment 40p
• Löneadministration grund 40p
• Löneadministration fördjupning 30p
• Lönekonsultens roll / kommunikation 15p
• Pensioner & avtalsförsäkringar 20p
• Personalarbetets processer 30p
• Systemhantering & IT-stöd 25p
 

Fakta

Längd: 65 veckor, varav LIA: 12 veckor.
Sista ansökningsdag: Skicka ansökan före den 15 maj.
Utbildningsort: Helsingborg
Utbildningsstart: September
Examen: Yrkeshögskoleexamen


Särskilda förkunskapskrav

Godkänt betyg i Företagsekonomi, FEK 1 eller FEK B, eller mot­svarande.

Du kan också vara behörig till utbildningen genom reell kompetens. Det betyder att du genom annan utbildning, arbete eller på annat sätt erhållit den kompetens som krävs för att tillgodogöra dig utbildningen.