Löneexpert 300p

Arbetslivet efterfrågar medarbetare som är specialiserade inom lön. Det sker en generationsväxling i branschen samtidigt som yrket blir allt mer komplext. Efter utbildningen har du som studerande kunskap i hela processen från det att en medarbetare blir anställd till avslutad anställning.

Din yrkesroll kan vara löneexpert på ett större företag, en kommun eller på ett outsourcingföretag som enbart arbetar med löne- och personalfrågor.
Utbildningen lämpar sig också väl för dig som vill arbeta med både lön och ekonomi.

Lönexpert

Utbildningens övergripande mål


Utbildningen ger kompetens i att självständigt arbeta med ekonomi- och personalfrågor med specialisering på lön. Efter utbildning ska den studerande ha kunskaper om; löneberäkning, arbetsrätt, försäkringar, pensioner, personalekonomi och IT.
Efter avslutad utbildning ska den studerande även ha kompetensen att självständigt arbeta och leda samt att utveckla och driva frågor inom området.

Beskrivning av utbildningen


Utbildningen fokuserar på löneadministration och arbetsrätt kombinerat med tolkning av kollektivavtal. Detta kompletteras med kurser i såväl grundläggande redovisning som IT och personalekonomi. Löneexpertens roll innebär att vara organisationens interna support för såväl medarbetare som för företagsledning.

Som studerande tränas du bland annat i presentationsteknik och stor vikt läggs vid servicetänkande och bemötande.

Under två veckor av utbildningen skall du ta reda på vad det innebär att arbeta som löneexpert och sammanställa en rapport som sedan presenteras muntligt. Detta som en förberedelse inför den åtta veckor långa kursen Lärande i arbete (LIA). LIA innebär att du är ute på ett företag och praktiserar det du har lärt dig i teorin.

I utbildningen ingår även träning i Office-paketets olika program då dessa kunskaper är en nödvändighet i såväl löne- som ekonomiarbete.

I utbildningen Löneexpert ges en mycket bred och bra kompetens. Efteråt kan du arbeta inom både lön, ekonomi och personal. Competensum satsar på studenterna och har duktiga och meriterade föreläsare. Utbildningen är både rolig och kvalificerad. När jag kom ut på arbetsplatsen insåg jag fördelarna med den höga kompetens jag fått genom utbildningen."

Angelica Norlin, tidigare student, numera Lönespecialist PEAB Support.

Lönexpert

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg - Maximalt 20 poäng
Minst godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. För betyget G (betyg E och D) i ett ämne sätts poäng med 3, VG (betyg C och D) 4 poäng och MVG (betyg A) 5 poäng. Maximalt antal poäng avseende betyg är 20 poäng 

Särskilt prov - Maximalt 150 poäng
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande träffar utbildningsledaren. Vid detta tillfälle mäts den sökandes kommunikation såväl muntligt som skriftligt,  maximalt 90 poäng. Dessutom genomförs ett test inom området ekonomi och personal för att mäta den sökandes förkunskaper, maximalt 60 poäng. Testet genomförs som Multiple Choice och omfattar enklare begrepp inom framförallt bokföring och löneadministration.

Tidigare utbildning - Maximalt 35 poäng
Relevanta gymnasiekurser för utbildningen, såsom företagsekonomi och småföretagande, marknadsföring etc.
Ett relevant ämne ger 5 poäng. Maximalt tre relevanta kurser ger maxpoäng 15.
Om den sökande dessutom har relevant högskoleutbildning motsvarande minst 30 högskolepoängges ytterligare 20 poäng.


Yrkeserfarenhet - Maximalt 30 poäng
6-12 månaders relevant arbete, minst 50% 10 poäng
12- 24 månaders relevant arbete, minst 50 % 20 poäng
> 24 månaders relevant arbete, minst 50 % 30 poäng
Relevant arbete innebär arbete på ekonomi och/eller personalavdelning

Hanna Kemp


Hanna Kemp
Utbildningsledare Löneexpert

070-896 12 64

hanna.kemp@competensum.se

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 300 YH-poäng

• Affärsengelska för löneexperter 10p
• Arbetsrätt och kollektivavtal 50p
• Ekonomi för löneexperter 30p
• IT stöd för lön och ekonomi 15p
• Löneadministration grund 40p
• Löneadministration fördjupning 30p
• Löneexpertens roll 20p
• Pensioner o avtalsförsäkringar 25p
• Personalarbetets processer 30p
• Praktisk tillämpning LIA 40p
• Teoretisk tillämpning LIA 10p

 

Fakta

Längd: 60 veckor, varav LIA 10 veckor.
Sista ansökningsdag: Skicka ansökan före den 15 maj.
Utbildningsort: Helsingborg
Utbildningsstart: September
Examen: Yrkeshögskoleexamen


Särskilda förkunskapskrav

Erfarenhet från administrativt arbete inom området ekonomi eller personal (minst 12 månader med minst 50 % tjänstgöring) eller godkänt betyg i FEK B på gymnasienivå eller enligt nya betygssystemet FEK1.

Dessutom: Enligt gamla betygssystemet minst Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A och Matematik A. Enligt nya betygssystemet minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5, Matematik 1a, 1b eller 1c.