Vanliga frågor

Vi får glädjande nog mycket frågor om våra utbildningar.
Här nedan kan ni ta del av de vanligaste frågorna med tillhörande svar.


Hur ofta är det lektioner?
I snitt är det föreläsningar 3 halvdagar i veckan men det varierar beroende på vilken delkurs man läser. Resterande tid är egna studier eller grupparbeten.

Vad händer om jag missar en lektion?
Vi rekommenderar att man lierar sig med en studiekollega för att få låna anteckningar etc.

Är utbildningen berättigad till studiemedel?
Ja, det går att söka såväl studiebidrag som studielån via CSN.

Behöver jag tillgång till dator?
Ja, bärbar PC rekommenderas.

Hur får jag mer information om utbildningen?
Samtliga sökande kallas till informationsmöte.

Hur vet jag om jag är behörig eller uppfyller förkunskapskraven?
Du kan läsa mer om behörighet och särskilda förkunskapskrav under respektive utbildning. I samband med informationsmötet går vi tillsammans igenom dina handlingar för bedömning.

Om många sökande, hur går urvalet till?
Du kan läsa mer om urvalsprocessen under respektive utbildning men kort beskrivet så ges det meritpoäng utifrån, tre faktorer; tidigare utbildning, yrkeserfarenhet och särskilt test. Särskilt test sker i samband med informationsmötet. Det är därför viktigt att du bokar en tid i annat fall riskerar du att inte erhålla viktiga poäng.

Hur fungerar LIA?
I första hand söker du din LIA själv. Naturligtvis hjälper din utbildningsledare dig med tips på företag.

När kommer besked om antagning?
Antagningsbesked kommer runt midsommar.

När börjar utbildningarna?
Utbildningarna Redovisningskonsult och Löneexpert börjar båda i början av september 2016, vecka 36.

När får reserverna besked om de kommit in?
Reservantagning sker fortlöpande under hela sommaren ända fram till september.

Vad gör jag om jag blir antagen men får andra planer?
Det är viktigt att informera direkt så att en reserv kan kallas in.

Vilken kurslitteratur ska jag köpa?
I mitten av augusti kommer mail till alla antagna om litteraturlista, schema och annan praktisk information.

Jag behöver skaffa bostad i Helsingborg. Har ni några kontakter?
På www.helsingborgsstudent.se finns information om bland annat studentbostäder.