Business Manager 400p


Utbildningen Business Manager ger yrkeshögskoleexamen och skapar möjligheter för dig att i framtiden få jobba som företagssäljare, sälj- eller marknadskoordinator. Under två år får du en god insikt i vad det innebär att göra affärer på en global marknad.

Business Manager

Utbildningens övergripande mål

Den röda tråden i utbildningen är affärs- och säljprocessen. Världen ”krymper” och utvecklingen sker i en allt snabbare takt. Idag kan alla företag producera samma varor och tjänster. Därför har förmågan att skapa långsiktiga relationer med kunderna blivit en allt viktigare konkurrensfaktor.

Företag som rekryterar företagssäljare idag betonar vikten av att förstå hela processen från leverantör till kund och att kunna göra goda affärer. D.v.s. affärer som är hållbara ur ett socialt, etiskt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv. Det innebär förståelse för allt från varumärkets betydelse, kulturella skill-nader, välja ”rätt” kunder till att göra kvalificerade ekonomiska beräkningar.

Utbildningen Business Manager ger dig verktygen för att bli en medarbetare med eftertraktad kompetens som professionell affärsman/kvinna.Efter utbildningenkan du jobba inom olika former av sälj- och marknadsfunktioner.

På sikt kan du ta allt större ansvar som företagssäljare och affärsman/kvinna. Exempel på yrkesroller är InnesäljareSäljansvarig, Säljkoordinator, Säljassistent, Säljledare, Företagssäljare/B2B säljare och Key Account Manager.
 

”Det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens till många tjänster idag. Jag anser att BUMA är en väldigt bra och bred utbildning. Den skapar drivande personer med bra attityd, bra baskunskap i viktiga ämnen. Lätt att få jobb med denna utbildning i sitt CV.”

Ulrika Bolin, FREJA Transport & Logistics AB
 

"Idag är det ytterst få kandidater som vid en rekrytering har relevant bakgrund. Har medarbetaren Business manager utbildningen medför detta viktiga insikter i ett säljarbete. Det finns en plattform för att genomföra kundbesök, affärsmanaskap och en ekonomisk förståelse. Produktutbildning genomförs avföretaget själv tillsammans med våra leverantörer."

Per-Olow Jansson, VD, GPA Flowsystem AB

Beskrivning av utbildningen
 

Under utbildningen kommer du att lära dig vad det innebär att göra affärer mellan företag, Business to Business (B2B). Du kommer att få kunskaper i allt från att göra en sälj- och marknadsplan till att förhandla och avsluta en affär. Du får insikt och förståelse för vikten av att skapa goda långsiktiga relationer med företagets kunder. Du får både teoretiskt och praktiskt prova på olika säljsituationer där du får analysera behov, förbereda, planera och genomföra ett kundmöte. Du tränas i att ta fram och presentera förslag samt skriva offert och sluta avtal med kunden. 

När du utvecklar affärer jobbar du ofta i projektform och under utbildningen får du verktyg för att leda och arbeta i projekt. Den ger dig också insikt i hur man som företag säkerställer att de affärer du gör är goda. Goda affärer är affärer som är bra både för företaget, kunder och leverantörer ur ett socialt, etiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi blandar teori med praktisk träning, projektarbeten och gästföreläsare. Till detta kommer 20 veckor av Lärande i arbete (LIA), då du får tillfälle att pröva dina nyvunna kunskaper i skarpt läge på ett företag. LIA kan genomföras som ett projekt, praktik eller en kombination av båda. Dina personliga mål och önskemål styr din LIA. Utbildningen avslutas med ett examensarbete.

Urvalsgrunder

Om antalet behöriga sökande överstiger antalet beviljade platser för utbildningen görs ett urval baserat på följande:

Betyg - Maximalt 25 poäng
Minst godkänt betyg i kärnämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap samt entreprenörskap. För Betyget G (betyg E och D) i ett ämne sätts poäng med 3, VG (betyg C och D) 4 poäng och MVG (betyg A) 5 poäng.

Särskilt prov - Maximalt 60 poäng
I urvalsprocessen ingår särskilt prov som delmoment.
Alla sökande kallas till informationsmöte och de sökande träffar utbildningsledaren. Vid detta tillfälle mäts den sökandes muntliga och skriftliga kompetens, maximalt 30 poäng. Dessutom genomförs ett skriftligt test för att mäta den sökandes förkunskaper, maximalt 30 poäng.

Tidigare utbildning - Maximalt 30 poäng
Fullständig examen från någon av dessa utbildningar:
- Ekonomiskt program/Samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning i gymnaiset
- Handel- och administrationsprogrammet på gymnasiet
 

Eva Höjman


Eva Höjman
Utbildningsledare Business Manager

070-990 08 29

eva.hojman@competensum.se

I utbildningen ingår följande kurser, totalt 400 YH-poäng

• Affärskommunikation 20 p
• Ekonomi för goda affärer 30 p
• Business management 25 p
• Examensarbete 20 p
• Internationella affärer 20 p
• Juridik för säljare 35 p
• IT-stöd för professionell försäljning 20 p
• Lärande i arbete 1 – Business management 20 p
• Lärande i arbete 2 – Marknadsanalys 40 p
• Lärande i arbete 3 – Sälj,  ”från ax till limpa” 40 p
• Leda och arbeta i affärsprojekt 20 p
• Internationell marknadsföring 25 p
• Komplex tjänste- och produktförsäljning 25 p
• Säljstrategi och säljplan 15 p
• Logistik ur ett CSR-perspektiv 25 p
• Digital marketing 10 p
• Cross culture business and communications 10 p


Fakta

Längd: 80 veckor, varav LIA: 20 veckor.
Utbildningsort: Helsingborg
Utbildningsstart: September
Examen: Yrkeshögskoleexamen


Särskilda förkunskapskrav

För utbildningen gäller behörighet enligt Yrkeshögskolan och särskilda förkunskapskrav:
Enligt gamla betygssystemet minst  Godkänt i Svenska A, Samhällskunskap A, Engelska A, Matematik A och Entreprenörskap. Enligt nya betygssystemet minst betyget E i Svenska 1, Samhällskunskap 1a1 och 1a2 eller 1b, Engelska 5,  Matematik 1a, 1b eller 1c. Entreprenörskap eller Entreprenörskap och företagande minst E.