Eva Marminge
Eva Marminge är beteendevetare från Stockholms universitet med psykologi som huvudinriktning, med motivationsforskning som fokus.  Även högskolepoäng inom kommunikation, pedagogik/Lärande i arbetslivet, arbetsrätt, arbetsinriktad rehabilitering, offentligt ledarskap mm  
Föreläser gärna, t ex om hur olika faktorer i omvärlden påverkar människorna i organisationen, om utmaningar och möjligheter inom kommunikation, ledarskap och teamarbete. Intresserad av hjärnans funktion och hur kunskap om hjärnan kan hjälpa oss att både förstå och vidareutveckla både oss själva och våra organisationer.
Eva har erfarenhet från olika branscher, såsom rese- och restaurangbranschen samt vård och omsorg/LSS. Har HR-bakgrund och har t ex arbetat med olika värdegrunds- och kulturprojekt. Eva har mångårig erfarenhet av att arbeta med utveckling och lärande nära vardagen/arbetet, s k arbetsplatslärande. Även utvecklat och drivit yrkesnätverk och mentorsprogram.
Eva är även certifierad i ett antal utvecklingsverktyg, såsom kompetens- och personprofilsverktyg, verktyg för att mäta motivation och att utveckla team mm

Carina Gustafsson
Carina har flerårig erfarenhet av chef/ledarutveckling både i ledningsgrupper och på mellanchefsnivå, konflikthantering, individuellt ledarstöd, mentorskap, chefsgruppshandledning, teamutveckling, workshops för att utveckla utvecklande feedbackkultur  etc.
Carina har ca 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin från både sälj- och marknadssidan som specialist och chef, är i grunden legitimerad sjuksköterska.
Ett stort intresse av ledarskapsforskning och hjärnforskning och hur man kan applicera den i det dagliga ledarskapet/självledarskapet samt en stark tro på alla människors förmåga att nå sin fulla potential genom att skapa medvetenhet för att möjliggöra medvetna val präglar Carinas sätt att se på utveckling av både individer och grupper.
Diplomerad organisations- och ledarskapskonsult från Gestaltakedmin i Skandinavien (4-årig utbildning).  
Är certifierad i ett antal utvecklingsverktyg, bland annat Car-Q(mäter motivation) TPI(mäter effektivitet i team) Fokusprofilen,  Belbin Teamroller.

Johan Book
Johan är examinerad medie- och kommunikationsvetare med inriktning mot organisation och ledarskap. Han har mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling, förändringsledning och internkommunikation och har de senaste tio åren arbetat inom olika delar av Lantmännen, både på koncern- och affärsområdesnivå. Johan har innehaft tjänster som chef för internkommunikation, strategisk kommunikatör och förändringsledare. Mycket av både fokus och engagemang har legat på att stötta och utveckla både chefer och ledningsgrupper i jakten på uppsatta verksamhetsmål och strategiförverkligande. Johan är certifierad förändringsledare inom ADKAR, världens mest använda förändringsmetodik. Han är även certifierad i Ledarskapscentrums mätmetodiker CAR-Q, CAR-MA och GS30. Johan har drivit ett flertal ledarutvecklingsprojekt med mätmetodikerna som stöd

Joakim Svensson
Joakim har ca. 18 års erfarenhet som ledare och chef på olika nivåer, är i grunden utbildad officer med 7 års tjänstgöring på olika förband i Sverige och utomlands. Har arbetat ca. 5 år i utvecklingsländer med ledarskap och kvalitetsrelaterade uppdrag för FN, humanitära och kommersiella organisationer. Senare delen av karriären har han arbetat som VD för det tyska dentalbolaget Heraeus Kulzer Nordic AB och även haft en roll som global affärsutvecklare i bolaget. Brinner för organisationsutveckling och ser individers prestation och utveckling som särskilt viktigt för gruppers samlade kraft. Vill se uppdragsstyrning och delegering av ansvar för hållbart ledarskap. Via arbete i ett antal styrelser och ledningsgrupper har Joakim arbetat med strategisk planering och erfarit vikten av tydlig kommunikation i ledarskapet genom hela organisationen.

Jennie Blomgren
Jennie är utbildad civilekonom och har arbetat inom revision och redovisningsbranschen i 12 år där hon har varit chef och även varit med att driva digitaliseringen framåt. Hon älskar att hjälpa sina kunder att effektivisera ekonomiadministrationen och låta kunden fokusera på det som de är bra på så att de kan tjäna pengar. Digitaliseringen är ett måste idag, och det ställer höga krav på ledarskapet att få med alla på förändringsresan. Hur kan vi göra det på ett bra och roligt sätt?

Jennie har också haft en ledarroll i många år inom basket, där hon har tränat ett division 1 lag under 4 år och är dessutom utbildad förbundstränare. Jennie har tagit med sig mycket från ledarrollen i idrotten in i arbetslivet. Hur får man t.ex. olika personligheter med olika driv att dra mot samma mål? Jennie brinner utöver digitaliseringen för att hjälpa företag att förstå vikten av tydligt ledarskap och vad som driver medarbetaren. ”Vad är skillnaden på att gå till jobb och vilja gå till jobb?”
 

Eva Höjman 
Är utbildad marknaskommunikatör. De senaste 15 åren har hon arbetat med utbildning och utveckling av individer och organisationer inom; kommunikation, ledarskap och försäljning. Eva bidrar till Competensums kunders lönsamhet genom utbildningar som fokuserar på målgruppsanpassning av; ledarskap, medarbetarskap, presentationsteknik, försäljningsarbete, motivation och företagskultur.
Idag har Eva även uppdrag som coach åt nyckelpersoner som syftar till att hjälpa varje individ att plocka fram sin fulla potential för att få möjlighet att prestera maximalt i karriären och privat.
Genom tidigare roller som säljare, managementkonsult, utbildare, regionchef och försäljningschef har hon gedigen erfarenhet av att leda både medarbetare och kunder mot framgång. Under åren som anställd chef ingick Eva i bolagens ledningsgrupper samt har även idag ett styrelseuppdrag.
Evas insikt:
”Ständig utveckling av individer skapar framgångsrika organisationer med nöjda medarbetare – all utveckling börjar hos dig själv”

Carina Gustafsson


Carina Gustafsson
Affärsområdeschef Ledarskap
 
070-644 22 91
carina.gustafsson@competensum.se