Mentorskapsprogrammet - utvecklar dig och din verksamhet

Är du chef, ledare eller nyckelperson som vill utvecklas i ditt ledarskap?

Genom vårt individanpassade mentorskapsprogram hjälper vi dig att utvecklas. Som deltagare kan du förvänta dig ett spännande år med personlig rådgivning och inspiration genom nya möten och nätverk.

Mentorskap
Du har individuella träffar med din mentor under ett år. En mentor vi matchar utifrån dina behov, som är ditt bollplank och stöd i vardagens utmaningar. Vad som behandlas och står på agendan bestämmer du.

Utvecklingsdagar
Under sex halvdagar träffar du övriga adepter och mentorer. Vi fokuserar på olika aktuella teman genom olika föreläsare/inspiratörer och de syftar till att stärka dig som ledare och din verksamhet.

Erfarenhetsutbyte
Programmet genomsyras av erfarenhetsutbyte och reflektioner som ger dig nya infallsvinklar och perspektiv. Ger dig också möjlighet att utveckla nya relationer, inte bara med din egen mentor, utan också med övriga adepter och mentorer.

Feedback i mentorsforum
Har du en specifik utmaning i din verksamhet har du möjlighet att i ett mindre forum om 4-6 personer få professionell rådgivning. 

Matchningsprocessen
Intervju och matchning sker löpande.  Våra  mentorer är handplockade. Mentorskapet startar när adept godkänt mentor efter första träffen.

Antagning
Vi träffar dig och genomför en strukturerad intervju för att få en bild av dina förväntningar och mål för utveckling av dig som ledare och din verksamhet. 

Djupintervju
I steg 2 genomför vi ett s.k. trepartssamtal, där din chef också deltar. Detta för att säkerställa att ni har samma bild av vad dina utmaningar och utvecklingsmål är. 

Matchning
Utifrån dina behov, mål, förväntningar och personliga egenskaper tar vi fram förslag till mentor som vi bedömer passar dig. Du och mentorn har ett första förutsättningslöst möte. 


 Nästa programstart 
Januari 2019

 

Vi träffar dig gärna om du vill ha mer information om hur du kan utvecklas genom personligt matchad mentor parallellt med ett utvecklingsprogram.

”Matchningen med min mentor har varit klockren. Har hjälpt mig oerhört mycket utifrån min målbild. Kan starkt rekommendera mentorsprogrammet.”
Eldan Kajevic, Saint-Gobain Sekurit

”För min personliga utveckling har mentorsprogrammet varit guld värt. Att ta del av adepters och mentorers utmaningar och erfarenheter är ett extra stort plus.”
Kajsa Kurtsson, Zmarta Group

Ann-Sofi Aru


Ann-Sofi Aru
VD
 
070-674 85 32
ann-sofi.aru@competensum.se