Ledningsgruppen Prisjakt

Carina Gustafsson på Competensum faciliterade under 2016 en särskilt betydelsefull workshop med Prisjakts ledningsgrupp, vilken jag själv tillhör. Vi har under en längre tid haft en kraftigt expanderande organisation vilket lett till att vi haft ett externt fokus som ledningsgrupp med lite tid för att faktiskt titta inåt och bygga vår egen grupp. Därför hade vi ett behov kring att förtydliga våra roller samt att faktiskt definiera gruppens värderingar och förhållningsregler.

Vi borrade oss in i ämnet med hjälp av gruppanalys (en undersökning) och genom djupa diskussioner som Carina faciliterade åt oss. Utkomsten av denna heldagsövning blev att vi kom ut på andra sidan med en större tydlighet och en ökad förståelse för likheter såväl som olikheter i vår ledningsgrupp. På det hela taget var vi alla imponerade av hur Carina med stort engagemang och proffessionalism ledde en bångstyrig grupp med individualister till flera klockrena insikter. Jag kan varmt rekommendera Carina och Competensum som leverantör av dessa aktiviteter.  

Linus Jonkman, People and organisation Prisjakt

Ledarutveckling Zmarta Group

Ur vårt perspektiv finns där alltid ett behov av att fylla på. Fylla på med erfarenhet, kunskap, övande och lärande. Vi har valt att fylla på med olika delar för varje år. Vi har under dem fem senaste åren haft olika fokus för våra utvecklingsinsatser.
Detta för att få en bredd på ledarskapet. Vi tror på att ledarskapet är avgörande för en välmående organisation, avgörande för att nå nya höjder i våra resultat samt avgörande för att varje kollega ska vilja gå till jobbet varje dag – med glädje! Därför ser vi det som otroligt viktigt att satsa på ledarskap och ta det på allvar.

Det fokus som markant har satt spår i inte bara våra ledare, utan också i deras medarbetare, är insatsen kring feedback. Spåren har visat sig i utvärderingar som gjorts efter insatsen, men främsta spåret vi ser är just skillnaden i organisationen.

Vi har förstått värdet av att jobba med feedback, kontinuerligt, och göra det på riktigt och inte bara säga att vi gör det. I startgropen tror jag ingen förstod vilket arbete som stod för dörren samt vilka insikter alla skulle komma ut med på andra sidan.

Feedback arbetet utmanar oss varje dag. Det är tydligt att detta inte är en engångs insats, utan ett ständigt arbete som behöver övas, nötas, göras om, göras fel, och göras om igen. Insatsen har fått oss att förändra ett beteende. Inte där och då – utan det har krävts mycket övning mellan utbildningstillfällena. Det har gett oss en större förståelse för varandra då våra ledare behövt bjuda och dela ”hur blir eller är detta för mig?”
Det har givit oss en mognad och en större förståelse för – hur uppfattas jag? Hur har vi det tillsammans? Hur är saker och ting för dig? Detta har i sin tur blivit ett konkret verktyg för en ledare att jobba vidare med i sitt team – för vet jag inte hur jag uppfattas av andra blir det svårt att jobba med sig själv.
Det har gett en våglighet i att dela, berätta, fela och göra misstag. Lära och göra om igen! Det har skapat medvetenhet kring mig själv och andra.

Vi har också förstått att det inte hänger på en, utan alla behöver vara mottagliga för utveckling. Vilket ställer större krav på inte bara våra ledare, utan hela organisationen. Öppenhet föder öppenhet – vilket har varit en grundförutsättning för att kunna göra den resa vi gjort. Det krävs rätt person på rätt plats för att uppnå denna utveckling – mottagligheten och suget och lusten efter utveckling – öppenhet för förändring!

Sugen på att lära mig nytt, inte bara verktyg och teorier, utan saker om mig själv. Där det skaver, dit jag inte vill gå. Det är dit vi vill som organisation för att kunna ta resultaten till en ny nivå!
Idag har vi implementerat ett eget ”feedbackavsnitt” i våra introduktioner. Detta för att riktlinjerna och förväntningarna ska vara tydliga för alla nyanställda ”hur pratar vi till och med varandra?”
 
Vi har fått hjälp och stöd av utbildningsledare Carina Gustafsson. Carina lyckas med det som vi ser som avgörande i insatser för ledare. Hon ser människan och tror på individen och dess förmåga. Hon själv har en otrolig förmåga att skapa öppenhet och tillit i en grupp. Detta har fått våra ledare att slappna av och öppna upp vilket har varit en förutsättning för att kunna skapa den utveckling vi strävat efter.
 
Vår upplevelse är att Carina brinner för sitt ämne vilket smittar av sig! En otrolig fingertoppskänsla för grupp och individs dagsform som ger en anpassad insats från tillfälle till tillfälle. Samtidigt är hon för oss duktig på att utmana i form av övningar, rollspelande och frågeställningar. Detta gör hon på ett sunt sätt med en stor dos ödmjukhet!
10 av 10 – bättre utbildningsledare får man leta efter.

Josefin Schönström, Zmarta Group Academy
 

Carina Gustafsson


Carina Gustafsson
Affärsområdeschef Ledarskap
 
070-644 22 91
carina.gustafsson@competensum.se