Ledarskap som ger hållbart resultat

                 


Genom utvecklingsinsatser med fokus på ledarskap, team och medarbetare hjälper vi företag att nå sina verksamhetsmål på ett hållbart och resurseffektivt sätt.

Med hjälp av forskningsgrundande insatser för ledarskaps- och medarbetarutveckling skapar vi förutsättningar för ett hållbart ledarskap och höjd motivations- och engagemangsnivå inom verksamheten.

Carina Gustafsson


Carina Gustafsson
Affärsområdeschef Ledarskap
 
070-644 22 91
carina.gustafsson@competensum.se