Lönehantering

Våra lönekonsulter har en lång erfarenhet med djup och bred kompetens inom arbetsrätt, lön och kollektivavtal. Vi har mer än 75 års erfarenhet av lönehantering och har våra rötter i bankvärlden. 2014 övertog Competensum tjänsten för lönehantering från Cerdo Bankpartner.

Vi har stor vana när det gäller tolkning av lag och kollektivavtal. Vi arbetar idag med över 10 olika kollektivavtal i fler än 20 bolag. Våra kunder finns idag inom bank och finans, IT, fastigheter och idrott.

Våra lönekonsulter Agneta Petermann, Annelie Åkesson och Annika Karlsson är auktoriserade enligt Sveriges Redovisningskonsulters Förbund. Att vara auktoriserad lönekonsult innebär en kvalitetsstämpel som kräver ett standardiserat arbetssätt och regelbunden kompetensutveckling. Läs mer om SRF

Competensum Lön


 

Exempel på tjänst för er lönehantering

Varje månad hanterar vi era löner

 • Vi gör löneberäkning utifrån inrapporterad och attesterad tid
 • Vi hanterar reseräkningar
 • Vi hanterar utlägg
 • Vi publicerar lönespecifikationer
 • Vi finns tillgängliga för support för samtliga medarbetare och svarar på frågor kring lön


Vi tar fram månadsvisa rapporter, exempelvis

 • Bokföringsunderlag
 • Skattedeklaration
 • Semesterskuldslista
 • Lönejournal
 • Övertidsjournal
 • Pensionsgrundande lön som vi rapporterar till Collectum, Försäkringsgirot m.fl.

Varje år
 • Upprättar vi kontrolluppgifter
 • Betalar vi ut ev. retroaktiva löner enligt lönerevision
 • Gör vi semesteruppdateringar
 • Rapporterar vi lönestatistik
 • Läser vi in CSR-förfrågningar, till eller från Skattemyndigheten
 • Rapporterar vi till FORA