2018 > 05

2018 är ett jubileumsår. Competensum fyller tio år, Competensdagen sju år och Competensumpriset sex år. Vi vill tacka alla deltagare som var med och firade detta med oss på Radisson Blu Helsingborg, där 2018 års upplaga av Competensdagen anordnades den 16 mars.

Intresset att delta på Competensdagen var i år större än någonsin. Vi skulle våga påstå att detta tyder på att allt fler fokuserar allt mer på kompetensfrågor och att områden såsom kompetens, ledarskap, kultur och HR har kommit allt högre upp på allt fler organisationers agendor.

Vi vill tacka alla föreläsare som deltog under dagen och bjöd oss på både tankeväckande och inspirerande föreläsningar. Ett riktigt stort tack till Tina Ekström och Lisa Karthäuser från Nyckel-talsinstitutet, Thomas Nyberg från Insight Lab, Erik Syrén från Lundalogik, Karolina Wallin Brorsson från ProToSell, Fabian Hagman från Mashie, och sist men inte minst Fredrik Liedholm och Paula Terne från Lindab, som år 2017 välförtjänt kammade hem Competensumpriset.

Competensumpriset hade i år fler nomineringar än någonsin, och det var inte en lätt uppgift att utse en vinnare bland de mycket värdiga finalisterna. Efter många om och men valde vi dock att Competensumpriset 2018 skulle gå till Hypergene. Med ledstjärnor som samarbete, smartness och utveckling har Hypergene skapat en kultur som präglas av hjälpsamhet. Vi ser ett autentiskt företag som skapar de bästa förutsättningar till fortsatt framgång i ett nytt affärslandskap, där spelplanen ritas om i realtid och kampen om kompetens hårdnar. Stort grattis till Hypergene!

Till slut vill vi tacka alla deltagare för den fantastiskt fina feedback vi fick ta emot efter eventet! Vi är glada, stolta och tacksamma och ser redan fram emot Competensdagen 2019.

Competensdagen arrangeras en gång om året, men att kompetens gör skillnad - det gäller varje dag. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer om Competensum - vi vill mer än gärna fortsätta att utvecklas tillsammans!
 

loading...
Läs hela inlägget »

Den s.k. fjärde industriella revolutionen ställer helt nya krav, då affärslandskapet och arbetsmarknaden struktureras om. I en tid med global konkurrens blir kunskap, kompetens, ledarskap och kultur allt mer avgörande för framgång. Framtidens HR har möjlighet att inta en nyckelroll. Att göra skillnad på riktigt, genom att skapa värde genom människor. Samarbete blir allt mer avgörande. Att ”kroka arm” med andra funktioner i och utanför den egna verksamheten blir allt viktigare och HR skulle sannolikt behöva jobba ”utifrån och in” i större utsträckning.  

HR´s egen kompetensutveckling, inklusive erfarenhetsutbyte i och utanför den egna organisationen, måste prioriteras. I många fall handlar det om att medverka till att förändra HR-arbetet i grunden, i andra fall att bevara och hålla god kvalitet i en snabbt föränderlig omvärld. 

Idag gäller det att alltid ha kundens glasögon på. Vi måste hjälpa kunden att hitta nya sätt att utveckla sin affär med hjälp av våra medarbetare – ständig utveckling är A och O. 

Ledarskapet behöver utvecklas för att fungera och HR har en viktig roll som bollplank eller rentav vägledande för att transformera ledarskapet i organisationen. Behovet av att kunna hantera ständig förändring och nya arbetssätt är påtagligt, samt att främja hälsa och hållbarhet. Tempot skruvas upp, vi måste säkerställa daglig återhämtning och energipåfyllnad för att hålla i längden.

Vi ser en allt mer diversifierad arbetsstyrka, där unga medarbetare har höga förväntningar på snabb och tillgänglig kompetensutveckling och äldre medarbetare  måste lära om och lära nytt i en högre hastighet än någonsin förut, med nya sätt att lära och föra över kompetens. Hur arbetar vi med produktivitet i organisationen i en tid då tillväxten bromsas av brist på rätt kompetens? Hur hanterar vi en organisation som inte längre kan växa organiskt, utan slås ihop med, köper eller blir uppköpt av en annan verksamhet? 

Självledarskap och arbete i team blir allt viktigare. Allt fler nya samarbetsmodeller dyker upp, ofta i form av komplexa nätverk. Kultur blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Samtidigt har vi i många fall samma strukturer och styrsystem som förut. Är befintliga strukturer främjande eller hindrande?  Dagens HR-processer måste kunna stötta en snabbfotad organisation. Eller en relativt traditionell organisation i en föränderlig omvärld. Speglar t ex vår HR-struktur vår nuvarande organisations struktur eller kan vi hitta smartare sätt att arbeta genom att inspireras av andra? UX–användaren i fokus- måste gälla även på arbetet.

Ta tillfället i akt att ingå i ett sammanhang som präglas av vilja att utvecklas och att själv få nya perspektiv och påfyllnad.

Välkommen till en mötesplats för kompetensutveckling. Vi på Competensum vill gärna skapa framtidens HR tillsammans med dig! Kompetens gör skillnad.

Läs hela inlägget »