Vill du veta hur verksamheten går och mår?
- Fråga HR!


Nätverk för erfarenhetsutbyte, inspiration, kompetensutveckling och nya relationer.

Competensverk HR riktar sig till dig som vill stärka dig i din roll och utveckla förmågan att skapa värde genom människor, samt tydliggöra hur detta på olika sätt bidrar till verksamhetens långsiktiga konkurrenskraft och resultat.

Kombinationen av erfarenhetsutbyte och skräddarsydda föreläsningar erbjuder möjlighet till utveckling både av dig som person i din yrkesroll och av HR:s bidrag till affärsmålen i din verksamhet.

Ett nytt Competensverk HR startade september 2018. Detta är nu stängt för nya deltagare, men vi tar gärna emot din intresseanmälan
till eva.marminge@competensum.se. När minst 6 personer anmält intresse planerar vi start av ytterligare ett Competensverk HR.

Fokusområden Competensverk HR

Fokusområden vi exempelvis jobbar med är hur HR kan skapa förutsättningar för:

-  Att proaktivt och målmedvetet arbeta för att mäta, tydliggöra och följa upp de mervärden som skapas genom människorna i organsationen

-  Att din verksamhet i större utsträckning skall arbeta nytänkande och effektivt med strategisk kompetensförsörjning
-  Att stötta chefer i att utöva ett tydligt och ändamålsenligt ledarskap för att involvera och öka medarbetarnas förståelse för hur den egna insatsen påverkar företagets resultat
-   Att aktivt arbeta med hur motivation och engagemang kan utvecklas och bidra till företagets attraktionskraft och långsiktiga resultat
-   Att arbeta med employer branding och att tydliggöra ditt företags arbetsgivarerbjudande för att attrahera och behålla nyckelkompetens
 
Deltagare i Competensverk HR kommer bl.a. från företag som Trioplast, Lindab, Skånska Byggvaror, Defa, Helsingborgs stad, NSR, Coop, Börjessons bil och Boxon.

Ann-Sofi Aru


Ann-Sofi Aru
VD
 
070-674 85 32
ann-sofi.aru@competensum.se

Eva Marminge

Eva Marminge
Organisationskonsult och koordinator

070-371 42 80
eva.marminge@competensum.se